Politică de confidențialitate

Notă de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L.

Data: [08.06.2022]

 

Scopul prezentei Note de informare

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Informarea”) pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la Datele dvs. cu Caracter Personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu serviciile Nestlé în calitate de consumatori (“dumneavoastră” / ”dvs.”). Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dvs. cu caracter personal de către NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (“Nestlé”, “noi”). De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dvs. cu caracter personal și în care puteți face anumite alegeri cu privire la modul în care sunt utilizate datele dvs. cu caracter personal.

Prezenta Informare acoperă activitățile noastre de colectare a datelor atât online cât și offline, inclusiv datele cu caracter personal pe care noi le colectăm prin intermediul a diferite canale, cum ar fi website-uri, aplicații, rețele aparținând terților, Serviciul Consumatori/”CES” (inclusiv Call Center-ul nostru), puncte de vânzare (inclusiv activități din cadrul/în afara magazinului) și evenimente. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că e posibil ca noi să agregăm date cu caracter personal din diferite surse (de exemplu, website-uri, evenimente/activități offline). În cadrul acestui proces, noi combinăm datele cu caracter personal care au fost colectate inițial de diferite entități Nestlé sau de diferiți parteneri ai Nestlé. A se vedea Secțiunea 9 pentru informații suplimentare privind modul în care vă puteți opune acestui proces.

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare (vă vom indica acest lucru când va fi cazul, de exemplu prin prezentarea acestor informații cu claritate în formularele noastre de înregistrare), e posibil ca noi, partenerii noștri sau furnizorii noștri de servicii să nu fie în măsură să vă furnizeze bunurile și/sau serviciile noastre. Prezenta Informare se poate modifica ocazional (a se vedea Secțiunea 11).

Prezenta Informare oferă informații importante cu privire la următoarele vetcenter.purina.ro:

 1. Sursele datelor cu caracter personal
 2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. și modalitatea de colectare a acestora
 3. Datele cu caracter personal ale copiilor
 4. Aplicații de tip cookie/tehnologii similare, fișiere-jurnal (log) și semnalizatoare web
 5. Utilizările datelor dvs. cu caracter personal
 6. Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal
 7. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal
 8. Stocarea, divulgarea și/sau transferul datelor dvs. cu caracter personal
 9. Drepturile dumneavoastră
 10. Opțiunile dumneavoastră cu privire la modalitatea în care utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal
 11. Modificările aduse prezentei Informări
 12. Operatorii de date și date de contact

 

1. Sursele datelor cu caracter personal

Prezenta Informare se aplică datelor cu caracter personal pe care noi le colectăm de la sau cu privire la dumneavoastră prin metodele prezentate mai jos (a se vedea Secțiunea 2) din următoarele surse:

Website-urile Nestlé. Website-urile adresate consumatorilor operate de către Nestlé sau în numele și pe seama acesteia, inclusiv website-urile pe care noi le operăm în cadrul propriilor noastre domenii /URL-uri și mini-website-uri pe care le operăm pe rețelele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook (“Website-urile”).

Site-urile/aplicațiile mobile ale Nestlé. Site-urile sau aplicațiile adresate consumatorilor operate de Nestlé sau în numele și pe seama acesteia, cum ar fi aplicațiile pentru telefoane inteligente (smartphone).

Mesaje e-mail, mesaje text și alte mesaje electronice. Interacțiunile prin intermediul comunicării electronice dintre dvs. și Nestlé.

SC/CES al Nestlé. Comunicările cu Serviciul Consumatori inclusiv Call Center-ul nostru (“SC” / „CES”).

Formulare de înregistrare offline. Înregistrarea pe bază de formular tipărit sau formular digital și diferite formulare similare pe care noi le colectăm prin intermediul, de exemplu, corespondenței prin poștă, al demo-urilor din magazine, al concursurilor și al altor promoții sau evenimente.

Interacțiunile legate de publicitate. Interacțiunile cu mesajele noastre publicitare (de ex., dacă interacționați cu unul dintre mesajele noastre publicitare de pe un website aparținând unui terț, este posibil ca noi să primim informații cu privire la o astfel de interacțiune).

Datele create de noi. Pe parcursul interacțiunilor noastre cu dvs., este posibil să creăm date cu caracter personal cu privire la persoana dvs. (de ex., înregistrări privind cumpărăturile dvs. de pe website-urile noastre).

Date din alte surse. Rețele de socializare aparținând terților (cum ar fi Facebook), rețele de publicitate (de exemplu, Google), studii de piață (dacă rezultatele nu sunt prezentate anonimizat), centralizatori terți de date, parteneri promoționali ai Nestlé, surse publice și date primite în momentul în care achiziționăm alte companii, datele personale ale partenerilor / potențialilor parteneri externi care participă la întâlnirile de business organizate de Nestlé.

 

2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre/de la dvs. și modalitatea de colectare a acestora

În funcție de modul în care interacționați cu Nestlé (online, offline, telefonic etc.), colectăm diferite tipuri de informații de la dvs., așa cum este descris mai jos:  

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați (personale sau de afaceri) care ne dau posibilitatea de a vă contacta (dupa caz, în interes personal, persoană fizică/consumator sau în interes de afaceri), cum ar fi numele, adresa poștală, adresa e-mail, detalii privind rețeaua de socializare, numărul dumneavoastră de telefon, poziția ocupată în societatea respectivă, după caz.

Informații de conectare la cont. Orice informații care sunt necesare pentru a vă oferi acces la profilul specific al contului dumneavoastră. Printre exemple se numără elementele de autentificare/adresa e-mail, numele de utilizator, parola în formă nerecuperabilă și/sau o întrebare și un răspuns de securitate.

Informații demografice și informații referitoare la interese. Orice informații care prezintă caracteristicile dvs. demografice sau comportamentale. Printre exemple se numără data nașterii, vârsta sau segmentul de vârstă, genul, localizarea geografică (de ex., codul poștal), produsele dvs. favorite, pasiunile și interesele dvs., precum și informații referitoare la gospodăria și la stilul dvs. de viață.

Informații referitoare la computer/dispozitivul mobil. Orice informații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea unuia dintre Website-urile sau aplicațiile noastre, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet, tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web. Dacă accesați un Website sau o aplicație a Nestlé prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone, informațiile colectate vor include, acolo unde este permis acest lucru, elementul de identificare unic al telefonului dvs., elemente de identificare în legătură cu publicitatea, geo-localizarea și alte date similare referitoare la dispozitivul dvs. mobil. 

Informații referitoare la utilizarea website-urilor/comunicărilor. În măsura în care navigați pe Website-urile sau buletinele noastre informative și interacționați cu acestea, utilizăm tehnologii automatizate de colectare a datelor pentru colectarea anumitor informații cu privire la acțiunile dvs. Acestea includ informații cum ar fi link-urile pe care le accesați, paginile sau conținuturile pe care le vizualizați și pentru cât timp, precum și alte informații și statistici similare cu privire la interacțiunile dvs., cum ar fi timpul de reacție al conținuturilor, erorile de descărcare sau durata vizitelor pe anumite pagini. Aceste informații sunt captate prin utilizarea unor tehnologii automatizate, cum ar fi cele de tip cookie și semnalizatoarele web, și sunt de asemenea colectate pe baza înregistrărilor efectuate de terți în scopuri analitice și publicitare. Aveți dreptul de a vă opune utilizării unor astfel de tehnologii. Pentru detalii suplimentare, a se vedea Secțiunea 4.

Studii de piață și opinii din partea consumatorilor. Orice informații pe care ni le puneți  la dispoziție în mod voluntar referitoare la experiența dvs. legată de utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Conținut generat de consumator. Orice conținut pe care îl creați și pe care ni-l puneți ulterior la dispoziție pe rețele de socializare aparținând terților sau prin încărcarea acestuia pe unul dintre Website-urile sau aplicațiile noastre, inclusiv prin utilizarea unei aplicații a unei rețele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook. Printre exemple se numără: fotografii, materiale video, relatări personale sau alte medii ori conținuturi similare. Acolo unde este permis acest lucru, colectăm și publicăm conținut generat de consumatori în legătură cu o varietate de activități, inclusiv concursuri și alte promoții, funcții website destinate unor comunități, implicarea consumatorilor și socializarea pe rețele aparținând terților.

Informații referitoare la rețelele de socializare aparținând terților. Orice informații pe care le distribuiți public pe o rețea de socializare aparținând terților sau orice informații care alcătuiesc profilul dvs. pe o rețea de socializare aparținând terților (cum ar fi Facebook) și pe care îi permiteți rețelei de socializare aparținând terților să ni le pună la dispoziție. Printre exemple se numără informațiile de bază referitoare la contul dvs. (de ex., numele, adresa e-mail, genul, data nașterii, localitatea în care vă aflați în prezent, fotografia de profil, elementele de identitate a utilizatorului, lista de prieteni etc.), precum și orice alte informații sau activități suplimentare cu privire la care îi permiteți rețelei de socializare aparținând terților să le afișeze. Primim informații referitoare la profilul dvs. de pe rețelele de socializare aparținând terților (sau părți din acestea) de fiecare dată când descărcați sau interacționați cu o aplicație web Nestlé pe o rețea de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook, de fiecare dată când utilizați o aplicație a rețelei de socializare care este integrată într-un site Nestlé (cum ar fi Facebook Connect) sau de fiecare dată când interacționați cu noi prin intermediul unei rețele de socializare aparținând terților. Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt obținute informațiile dvs. de pe o rețea de socializare aparținând terților de către Nestlé sau pentru a renunța la punerea la dispoziție a acestor informații din rețeaua de socializare, vă rugăm să accesați website-ul rețelei relevante de socializare aparținând terților.

Informații privind plățile și informații financiare. Orice informații care ne sunt necesare pentru a onora o comandă sau pe care le utilizați pentru a face cumpărături, cum ar fi detaliile cardului dvs. de debit sau de credit (numele titularului cardului, numărul cardului, data expirării etc.) sau alte forme de plată (dacă acestea sunt puse la dispoziție). În orice caz, noi sau furnizorul nostru/furnizorii noștri de servicii de prelucrare a informațiilor privind plățile gestionează informațiile privind plățile și pe cele financiare într-o manieră conformă cu legislația, reglementările și standardele de securitate aplicabile, cum ar fi PCI DSS.

Apelurile telefonice la Serviciul Consumatori. Comunicările cu SC pot fi înregistrate sau ascultate în conformitate cu legislația aplicabilă, în scopuri operaționale locale (de ex., în scopuri legate de calitate sau de instruire profesională). Atunci când acest lucru este impus prin lege, veți fi informat cu privire la aceste înregistrări la începutul convorbirii. Detaliile privind cardurile de plată nu sunt cerute sau înregistrate în timpul unei conversații cu SC, numărul de cont bancar poate fi cerut în anumite cazuri în legătură cu efectuarea plății.

Date sensibile cu caracter personal. Nu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod date sensibile cu caracter personal în cursul desfășurării normale a activității noastre. Acolo unde devine necesară prelucrarea datelor dvs. sensibile cu caracter personal, din orice motiv, ne vom baza pe consimțământul dvs. expres pentru orice prelucrare care este voluntară (de ex., în scopuri de marketing). În cazul în care prelucrăm date sensibile cu caracter personal în alte scopuri, ne bazăm pe următoarele temeiuri legale: (i) detectarea și prevenirea infracționalității (inclusiv prevenirea fraudelor); și (ii) respectarea legislației aplicabile (de ex., conformitatea cu cerințele noastre de raportare privind diversitatea). In timpul unei interacțiuni cu noi (inclusiv prin SC), poate fi necesar să prelucrăm anumite date personale sensibile (cum ar fi starea de sănătate, starea sarcinii etc.) pentru a putea răspunde în mod corespunzător solicitării dvs.; vă vom solicita consimțământul în acest scop și refuzul de a ne furniza aceste date poate conduce la imposibilitatea de a răspunde la solicitarea dvs.

3. Datele cu caracter personal ale copiilor

Nu solicităm și nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal din partea copiilor sub vârsta de 16. În cazul în care descoperim că am colectat neintenționat date cu caracter personal de la un copil sub vârsta de 16 ani, vom șterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale copilului respectiv din evidențele noastre. Totuși, Nestlé ar putea colecta date cu caracter personal referitoare la copii sub vârsta de 16 ani direct de la părinți sau de la tutori, cu consimțământul expres al persoanelor respective.

4. Aplicații de tip cookie/tehnologii similare, fișiere-jurnal și semnalizatoare web

Aplicații de tip cookie/tehnologii similare. A se vedea informarea noastră privind aplicațiile de tip cookie aici pentru a afla cum puteți gestiona setările de tip cookie și pentru informații detaliate cu privire la aplicațiile de tip cookie pe care le utilizăm și scopurile în care le utilizăm.

Fișierele-jurnal. Colectăm informații sub formă de fișiere-jurnal care înregistrează activitatea pe website și colectează statistici referitoare la obiceiurile dumneavoastră de navigare. Aceste înregistrări sunt generate în mod automat și ne ajută să remediem erorile, să îmbunătățim performanța și să menținem securitatea Website-urilor noastre.

Semnalizatoare web. Semnalizatoarele web (cunoscute și sub denumirea de “web bugs”) sunt mici șiruri de cod care transmit o imagine grafică pe o pagină web sau într-un mesaj e-mail în scopul transferării datelor înapoi către noi. Informațiile colectate prin intermediul semnalizatoarelor web vor include informații precum adresa IP, precum și informații referitoare la modul în care dvs. reacționați la o campanie e-mail (de ex., la ce oră a fost deschis e-mailul, pe care dintre link-urile din mesaj ați dat click etc.). Vom utiliza semnalizatoare web pe Website-urile noastre sau le vom include în mesajele e-mail pe care vi le vom trimite. Utilizăm informații obținute de semnalizatoarele web într-o varietate de scopuri, incluzând, fără limitare, raportările privind traficul pe site, conturile unice ale vizitatorilor, publicitate, auditarea și raportarea prin e-mail și personalizare.

5. Utilizările datelor dvs. cu caracter personal

Paragrafele ce urmează prezintă diferitele scopuri în care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal, precum și diferitele tipuri de date cu caracter personal care sunt colectate pentru fiecare scop. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu toate utilizările prezentate mai jos vor avea relevanță pentru fiecare persoană.

Pentru ce utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Motivele noastre

Interesele noastre legitime

Serviciile adresate clienților
Utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopul serviciilor adresate clienților, inclusiv pentru a răspunde solicitărilor dvs. În mod normal, aceasta necesită utilizarea anumitor informații personale de contact și informații referitoare la motivul pentru care adresați solicitarea (de ex., stadiul comenzii, probleme tehnice, întrebări/reclamații cu privire la produse, întrebări de ordin general etc.).

Îndeplinirea obligațiilor contractuale
Obligații legale
Interesele noastre legitime

Îmbunătățirea și dezvoltarea de noi produse sau servicii
Creșterea eficienței

Concursuri, marketing și alte promoții
Cu consimțământul dvs. (acolo unde este necesar), utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi informații referitoare la bunuri și servicii (de ex., comunicări de marketing ori campanii sau promoții). Aceasta se poate face prin mijloace cum ar fi mesaje e-mail, anunțuri, SMS, apeluri telefonice și mesaje trimise prin poștă, în măsura permisă de legislația aplicabilă. Unele dintre campaniile și promoțiile noastre sunt difuzate pe website-uri și/sau rețele de socializare aparținând terților. Această utilizare a datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți opune (sau vă puteți retrage consimțământul) prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Pentru informații detaliate cu privire la modalitatea în care vă puteți modifica preferințele referitoare la comunicările de marketing, a se vedea Secțiunile 9 și 10 de mai jos. Pentru mai multe informații cu privire la concursurile și celelalte promoții ale noastre, a se vederea regulile oficiale sau detaliile publicate pentru fiecare concurs/promoție în parte.

Cu consimțământul dvs. (acolo unde acesta este necesar)
Îndeplinirea obligațiilor contractuale
Interesele noastre legitime

Pentru a ne da seama care dintre produsele și serviciile noastre v-ar putea interesa și pentru a vă vorbi despre acestea
Definirea tipurilor de consumatori pentru noile produse sau servicii

Rețele de socializare aparținând terților.
Utilizăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu funcțiile unei rețele de socializare aparținând terților, cum ar fi funcția “Îmi place” (”Like”), pentru a vă comunica mesaje publicitare și pentru a intra în legătură cu dvs. pe rețelele de socializare aparținând terților. Puteți afla mai multe cu privire la operarea acestor funcții, la datele de profil pe care la obținem despre persoana dvs. și puteți afla cum să renunțați la aceste funcții prin analizarea notelor de informare privind confidențialitatea ale rețelelor relevante de socializare aparținând terților. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă adapta și a vă oferi comunicări, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, pe baza intereselor dumneavoastră și a interacțiunilor dumneavoastră cu produsele și serviciile noastre. Datele dvs. cu caracter personal pot fi împărtășite cu alte părți, precum partenerii noștri / furnizorii noștri de servicii (de ex., Facebook, Google), în scopul comunicării de mesaje publicitare.


Personalizare (offline și online)
Cu consimțământul dvs. (acolo unde este necesar), utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru: (i) a vă analiza preferințele și obiceiurile, (ii) a anticipa nevoile dvs. pe baza unei analize efectuate de către noi a profilului dvs., (iii) a îmbunătăți și personaliza experiența dvs. pe Website-urile și aplicațiile noastre; (iv) a ne asigura de faptul că conținutul de pe Website-urile/aplicațiile noastre este optimizat pentru dvs. și computerul sau dispozitivul dvs.; (v) a vă oferi publicitate și conținut personalizat și (vi) a vă da posibilitatea de a participa la funcțiile interactive, atunci când alegeți să faceți acest lucru. De exemplu, ne amintim elementele dvs. de identificare de conectare/adresa e-mail sau numele de utilizator, astfel încât să vă puteți conecta rapid data viitoare când vizitați Website-ul nostru sau pentru a putea recupera cu ușurință articolele pe care le-ați plasat anterior în coșul de cumpărături. Pe baza acestui tip de informații, și cu consimțământul dvs. (acolo unde acesta este necesar), vă prezentăm de asemenea conținut sau promoții specifice ale Nestlé care sunt adaptate la interesele dvs.  Datele dvs. cu caracter personal pot fi împărtășite cu alte părți, precum partenerii noștri/furnizorii noștri de servicii (de ex., Facebook, Google), în scopul de a vă oferi publicitate și conținut personalizat. Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în acest scop. Pentru informații detaliate cu privire la modalitatea în care puteți renunța la aceasta, a se vedea Secțiunea 10 de mai jos.

Cu consimțământul dvs. (acolo unde acesta este necesar)
Interesele noastre legitime

Pentru a ne da seama care dintre produsele și serviciile noastre v-ar putea interesa și pentru a vă vorbi despre acestea
Definirea tipurilor de consumatori pentru noile produse sau servicii

Onorarea comenzilor
Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrarea și livrarea comenzilor dvs., pentru a vă informa cu privire la stadiul comenzii dvs., pentru a corecta adresa și a efectua verificarea identității și a altor activități de detectare a fraudelor. Aceasta implică utilizarea anumitor date cu caracter personal și informații de plată.


Alte scopuri generale (de ex., studii interne sau de piață, analitice sau privind securitatea)
În conformitate cu legislația aplicabilă, utilizăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri generale de afaceri, cum ar fi menținerea contului dvs., efectuarea de studii interne sau de piață și măsurarea eficacității campaniilor publicitare. Ne rezervăm dreptul ca, în cazul în care dețineți conturi Nestlé, să consolidăm acele conturi într-un singur cont. Utilizăm de asemenea datele dvs. cu caracter personal pentru gestionarea și operarea comunicărilor noastre și a sistemelor noastre IT și de securitate. Putem utiliza de asemenea datele dvs. cu caracter personal cu scopul de a documenta indeplinirea obligatiilor de serviciu ale personalului Nestlé in conformitate cu politica Grupului Nestlé (de exemplu, înregistarea în sistemele noastre a cheltuielilor suportate de către personalul Nestlé în cadrul întâlnirilor de business organizate de noi cu partenerii/potențialii parteneri externi).

Îndeplinirea obligațiilor contractuale
Cu consimțământul dvs. (acolo unde este necesar)
Obligații legale
Interesele noastre legitime

Îmbunătățirea și dezvoltarea de noi produse sau servicii
Creșterea eficienței
Protejarea sistemelor, rețelelor și a personalului nostru
Respectarea obligațiilor legale

Temeiuri legale sau fuziuni/achiziții.
Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe persoane (i) atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă; (ii) ca răspuns la proceduri legale; (iii) ca urmare a solicitărilor din partea unei autorități competente de aplicare a legii; (iv) pentru protejarea drepturilor, a vieții private, a securității sau a bunurilor noastre sau a publicului; sau (v) pentru punerea în aplicare a termenilor oricărui acord sau a termenilor aplicabili Website-ului nostru. În continuare, în cazul în care Nestlé sau bunurile acesteia sunt achiziționate de către, sau în caz de fuziune cu, o altă companie, inclusiv ca urmare a falimentului, vom pune la dispoziție datele dvs. cu caracter personal oricăruia dintre succesorii noștri legali.

Obligații legale
Interesele noastre legitime

Respectarea obligațiilor legale
Protejarea bunurilor și a personalului nostru

În plus față de cele de mai sus, atunci când organizăm sau participăm la un anumit eveniment social, de business sau alt eveniment, cum ar fi atelierele, târgurile, conferințele, trainingurile etc. care sunt adresate unui public mai larg, fie noi, fie furnizorii noștri de servicii definiți în Secțiunea 6 de mai jos sau organizatorul unui astfel de eveniment, putem face fotografii sau înregistrări video cu dvs. și/sau ale altor participanți la astfel de evenimente. În măsura în care acest lucru este posibil, vom promova aceste evenimente și participarea noastră la aceste evenimente astfel încât participanții să fie informați în mod corespunzător despre locul, timpul, scopul, activitățile și programul planificat. Putem distribui aceste materiale (înainte și / sau după) unor anumiți furnizori de servicii pentru a promova evenimentele și numele și mărcile noastre ca participanți la aceste evenimente; distribuirea și utilizarea ulterioară a acestor materiale pot include editarea lor în manieră profesională. Mai mult, putem folosi aceste materiale pentru promovarea numelui și mărcilor noastre pe Website-urile noastre și / sau pe platformele sociale. De asemenea, putem transmite aceste materiale altor entități ale Grupului Nestlé în scopuri interne. Când punem în aplicare cele menționate mai sus, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a prezenta și de a informa publicul în mod corect despre eveniment (înainte și după), de a ne promova atât pe noi cât și brandurile noastre, de a arăta implicarea noastră în diverse activități cu impact social și / sau de a evidenția responsabilitatea noastră corporativă. Vom păstra aceste materiale atâta timp cât este în mod rezonabil necesar să îndeplinim scopurile de mai sus și le vom conferi un nivel adecvat de atenție și protecție. Dacă aveți motive pentru care nu doriți să apăreți în astfel de materiale, sunteți binevenit să ne informați în prealabil și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne conforma solicitării.

 

6. Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal

În afară de entitățile Nestlé menționate în secțiunea privind operatorii de date și datele de contact (a se vedea Secțiunea 12), oferim acces la datele dvs. cu caracter personal următoarelor tipuri de terțe persoane:

Furnizorii de servicii. Aceștia sunt companii externe care ne ajută la desfășurarea activității noastre (de ex., onorarea comenzilor, prelucrarea plăților, detectarea fraudelor și verificarea identității, operarea website-ului, companiile care efectuează studii de piață, serviciile suport, promoții, dezvoltare de website, analiză de date, CRC etc.). Furnizorilor de servicii și personalului selectat al acestora li se permite accesul la și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în numele și pe seama noastră numai în legătură cu sarcinile specifice care li s-a solicitat să le îndeplinească, în baza instrucțiunilor noastre, și li se impune să mențină confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Acolo unde acest lucru este necesar potrivit legii, puteți obține o listă a furnizorilor de servicii de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea Secțiunea 12, la rubrica „Contactați-ne”).

Agențiile de raportare a creditelor/recuperatoare de creanțe. În măsura permisă de legea aplicabilă, agențiile de raportare a creditelor și cele de recuperare a creanțelor sunt companii externe care ne ajută în legătură cu verificarea bonității dvs. (în special în legătură cu comenzile cu plată pe bază de factură) sau cu colectarea creanțelor noastre neîncasate.

Companii terțe care utilizează datele cu caracter personal în scopuri proprii de marketing. Cu excepția situațiilor în care ne-ați acordat consimțământul, nu acordăm drepturi de folosire asupra și nu vindem datele dvs. cu caracter personal unor companii terțe pentru propriile scopuri de marketing. Identitatea acestora va fi divulgată în momentul solicitării consimțământului dumneavoastră.

De exemplu, putem partaja cu Facebook Ireland Limited („Facebook”) anumite date referitoare la acțiunile pe care le întreprindeți pe Website-urile noastre, cum ar fi vizitele dvs. pe Website-urile noastre, interacțiunile dvs. pe Website-urile noastre, utilizarea Facebook Connect și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau tehnologiilor similare, inclusiv Facebook pixel. Acest lucru ne permite să măsurăm eficiența reclamelor noastre, să ne îmbunătățim practicile de marketing și să ne ajutăm să vă oferim reclame mai relevante pentru dvs. și pentru persoanele ca dvs. (inclusiv pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook). Pentru această prelucrare a datelor cu caracter personal Nestlé și Facebook au calitatea de operatori asociați. Specific pentru această prelucrare, Nestlé și Facebook li se aplică acest Acord care determină responsabilitățile fiecărei părți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în comun. Potrivit acestui Acord, noi trebuie să vă furnizăm această informare, dar este necesar să contactați Facebook dacă doriți să vă exercitați drepturile specifice privind prelucrarea și protecția datelor garantate de legislația aplicabilă. Mai multe informații, inclusiv despre modul în care Facebook vă permite să vă exercitați aceste drepturi și despre prelucrarea subsecventa a datelor dvs. personale de către Facebook în calitate de operator independent de date, pot fi găsite în Politica de prelucrare a datelor a Facebook, care este accesibilă la https://www.facebook.com/about/privacy.

Destinatari terți care utilizează datele cu caracter personal în baza unor temeiuri legale sau datorită unei fuziuni/achiziții. Vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terți pe bază de temeiuri legale sau în contextul unei achiziții sau fuziuni (a se vedea Secțiunea 5 pentru detalii).

7. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

Nestlé ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Informare. Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 1. Nestlé va păstra copii ale datelor dvs. cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea numai atât timp cât:

  (i) păstrăm o relație în curs de derulare cu dvs. (de exemplu, în cazul în care sunteți inclus în lista noastră de e-mailuri și nu v-ați dezabonat);

  (ii) datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legătură cu scopurile stabilite în această Informare și avem un temei legal valabil;

 2. durata: (i) oricărei perioade de prescripție aplicabilă (adică oricărei perioade în cursul căreia o persoană ar putea formula o acțiune legală împotriva noastră) și (ii) încă 6 (șase) luni de la sfârșitul perioadei de prescripție aplicabile (astfel încât să putem identifica orice date cu caracter personal ale unei persoane care poate formula o reclamație la sfârșitul termenului aplicabil);
 3. și

 4. în plus, în cazul în care sunt formulate acțiuni legale relevante, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar în legătură cu reclamația/acțiunea respectivă.

În perioadele menționate la punctele b) (i) și b) (ii) de mai sus, vom restrânge prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la activitatea de păstrare sau la păstrarea securității acestor date, cu excepția cazului în care datele trebuie revizuite în legătura cu orice reclamație sau orice altă obligație în conformitate cu legislația aplicabilă.

După trecerea perioadelor precizate la punctele a), b) și c) de mai sus, în măsura în care este aplicabilă, vom proceda la: (i) ștergerea sau distrugerea definitivă a datelor cu caracter personal relevante sau (ii) anonimizarea datele cu caracter personal relevante.

8. Stocarea, divulgarea și/sau transferul datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menținerea confidențialității și securității datelor dvs. cu caracter personal. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dvs. alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețelele de socializare aparținând terților.

Persoanele care pot accesa Datele dvs. cu Caracter Personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau agenții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. cu caracter personal (de ex., personalul nostru responsabil de relația cu clienții va avea acces la înregistrările care se referă la dumneavoastră în calitate de consumator).

Măsuri luate în mediile de operare. Stocăm datele dvs. cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este pe deplin sigură și, chiar dacă noi vom depune toate diligențele pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal, nu vă putem garanta securitatea datelor în timpul transmiterii acestora prin intermediul Website-urilor/aplicațiilor noastre.

Măsuri din partea dvs. la care ne așteptăm. Este important ca și dvs. să îndepliniți un rol în ceea ce privește menținerea securității și siguranței datelor dvs. cu caracter personal. Atunci când vă autentificați pe un cont online, vă rugăm să vă asigurați că alegeți o parolă pentru cont care va fi dificil de ghicit de alte persoane și nu comunicați parola dvs. niciunei alte persoane. Sunteți răspunzător pentru păstrarea confidențialității acestei parole și pentru orice utilizare a contului dvs. În cazul în care utilizați un computer cu utilizatori multipli sau unul public, nu alegeți niciodată opțiunea de memorare a elementului de autentificare/adresei e-mail sau a parolei și asigurați-vă că v-ați deconectat de la contul dvs. de fiecare dată când plecați de la computer. De asemenea, ar trebui să utilizați orice setări sau funcții de control al confidențialității pe care vi le punem la dispoziție pe Website-ul/aplicația noastră.

Transferul Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Păstrarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea datelor dvs. cu caracter personal și/sau stocarea lor către o destinație din afara țării dvs. de reședință.

Vom transfera, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal în țări din afara Spațiului Economic European ("SEE") (de exemplu, alte entități din Grupul Nestlé), inclusiv în țări care au diferite standarde de protecție a datelor față de cele care se aplică în SEE. Noi (i) am implementat clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a vă proteja datele cu caracter personal (și aveți dreptul să ne cereți o copie a acestor clauze contactându-ne așa cum este precizat mai jos) și / sau (ii) ne vom baza pe consimțământul dvs. (acolo unde ne este permis prin lege). 

9. Drepturile Dumneavoastră

Accesul la Datele cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute cu privire la persoana dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un e-mail la dataprotection@ro.nestle.com  sau scriindu-ne la Nestlé România S.R.L., Strada George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, București, România, 020339, anexând o copie a cărții dvs. de identitate sau detalii echivalente (acolo unde acestea sunt necesare sau permise prin lege). Dacă cererea este înaintată de o altă persoană, fără a face dovada că cererea este făcută în mod legitim în numele dvs., o astfel de cerere va fi respinsă. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații de identificare furnizate nouă vor fi prelucrate numai în conformitate cu și în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Drepturi suplimentare (de ex., modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal). Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, puteți (i) solicita ștergerea, portabilitatea, rectificarea sau revizuirea datelor dvs. cu caracter personal; (ii) limita utilizarea și divulgarea datelor dvs. cu caracter personal; și (iii) revoca consimțământul cu privire la orice activități de prelucrare a datelor de către noi.

Sub rezerva legii aplicabile, aveți de asemenea următoarele drepturi suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • dreptul de a vă opune, pe motive legate de situația dvs. particulară, la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele și pe seama noastră; și
 • dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele și pe seama noastră în scopuri directe de marketing.

 

Dacă doriți să vă ștergeți contul creat website-ul nostru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea Secțiunea 12). După ce primim solicitarea dvs., vom lua toate măsurile pentru a vă șterge contul. Datorită politicilor interne Nestle și a constrângerilor tehnologice, vă informăm că ștergerea contului dvs. se va face într-un termen de maximum 30 de zile. Vă rugăm să rețineți că ștergerea contului dvs. este permanentă, iar pierderea de date este ireversibilă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite împrejurări, nu vom fi în măsură să ștergem datele dvs. cu caracter personal fără a vă șterge și contul de utilizator. Este posibil să ni se impună să păstrăm anumite date cu caracter personal după solicitarea ștergerii acestora de către dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau contractuale. De asemenea, este posibil ca legislația aplicabilă să ne permită să păstrăm unele date cu caracter personal în scopul aducerii la îndeplinire a intereselor noastre de afaceri.

Acolo unde sunt disponibile, Website-urile noastre au o funcție specializată prin care puteți verifica și corecta date cu caracter personal pe care le-ați furnizat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că noi le cerem consumatorilor noștri înregistrați să își verifice identitatea (de ex., elementele de conectare/adresa e-mail și parola) înainte de a putea accesa sau face modificări în cadrul informațiilor referitoare la propriul cont. Acest lucru contribuie la prevenirea accesului neautorizat la contul dvs.

Sperăm că vă putem satisface solicitările pe care le-ați putea avea cu privire la modul în care prelucrăm date dvs. cu caracter personal. Totuși, dacă aveți probleme nerezolvate, aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente de protecție a datelor, respectiv la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau la adresa din București, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, și dreptul de a vă adresa instanțelor competente.

10. Opțiunile dumneavoastră cu privire la modalitatea în care utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal

Depunem eforturi să vă punem la dispoziție opțiuni cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le oferiți. Următoarele mecanisme vă asigură controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal:

Aplicații de tip cookie/Tehnologii similare. Vă puteți gestiona consimțământul prin intermediul (i) soluției noastre de gestionare a consimțământului sau (ii) al browser-ului dvs., astfel încât să refuzați toate sau unele aplicații de tip cookie/tehnologii similare sau care să vă alerteze în momentul în care acestea sunt utilizate. A se vedea Secțiunea 4 de mai sus.

Publicitate, marketing și promoții. Puteți consimți la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către Nestlé pentru promovarea produselor sau serviciilor sale prin bifarea căsuței/căsuțelor aflată/aflate pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebarea/întrebările prezentată/prezentate de către reprezentanții noștri din Serviciul Consumatori. Dacă decideți că nu mai doriți să primiți astfel de comunicări, vă puteți dezabona ulterior de la primirea de comunicări de marketing în orice moment, urmând instrucțiunile prevăzute în fiecare astfel de comunicare. Pentru a vă dezabona de la comunicări de marketing transmise prin orice mediu, inclusiv prin rețelele de socializare aparținând terților, puteți face acest lucru în orice moment, dezabonându-vă prin intermediul link-urilor disponibile în cadrul comunicărilor noastre, conectându-vă la Website-uri/aplicații sau la rețele de socializare aparținând terților și ajustând preferințele dvs. ca utilizator în profilul dvs. de cont prin debifarea căsuțelor relevante sau prin apelarea Serviciului Consumatori. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, chiar dacă renunțați la primirea de comunicări de marketing, veți continua să primiți comunicări administrative de la noi, cum ar fi confirmări de comenzi sau alte tranzacții, notificări referitoare la activitățile de pe contul dvs. (de ex., confirmări ale contului, schimbări ale parolei etc.), precum și alte anunțuri importante fără legătură cu activitatea de marketing.

Personalizare (offline și online): Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, în cazul în care doriți utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către Nestlé pentru a vă oferi o experiență personalizată/publicitate și conținut personalizat, puteți menționa acest lucru prin bifarea căsuței/căsuțelor relevante aflată/aflate pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebarea/întrebările adresată/adresate de reprezentanții noștri din Serviciul Consumatori. Dacă decideți să nu mai beneficiați de o astfel de personalizare, puteți renunța în orice moment conectându-vă la Website-uri/aplicații și modificând preferințele dvs. de utilizator prin debifarea căsuțelor relevante sau prin apelarea Serviciului Consumatori.

Publicitate personalizată. Avem parteneriate cu rețele de publicitate și cu alți furnizori de servicii (“Furnizori de Servicii Publicitare”) care fac publicitate în numele nostru și al altor companii neafiliate pe internet.  Unele dintre aceste mesaje publicitare sunt adaptate la interesele noastre pe baza informațiilor colectate de pe site-urile Nestlé sau de pe website-uri neafiliate de-a lungul timpului. Puteți accesa pagina www.aboutads.info/choices pentru a afla mai multe cu privire la tipul de publicitate, precum și la modalitatea de a renunța la practicile publicitare pe bază de interes din partea companiilor care participă la programul de auto-reglementare al Alianței pentru Publicitate Digitală (“DAA”). În plus, puteți renunța la acest tip de publicitate pe aplicațiile mobile de la companiile care participă la programul AppChoices app al DAA prin descărcarea aplicației de pe iOS sau Android app store.  Puteți de asemenea opri colectarea datelor referitoare la localizarea precisă de pe dispozitivul mobil prin accesarea setărilor serviciului de localizare de pe dispozitivul dvs.

 

11. Modificările aduse prezentei Informări

În cazul în care aducem modificări modalității în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezenta Informare. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Informări în orice moment. Vă rugăm să verificați contul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizări sau modificări aduse Informării noastre.

12. Operatorii de date și date de contact

Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Informare și la practicile noastre de confidențialitate sau pentru a transmite o plângere cu privire la nerespectarea de către noi a legislației aplicabile privind confidențialitatea/protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: dataprotection@ro.nestle.com sau să ne scrieți la Nestlé România S.R.L., Strada George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, București, România, 020339 sau să sunați centrul nostru SC la 0800 863 785.

Puteți de asemenea contacta persoana noastră de contact responsabilă de protecția datelor prin e-mail, la adresa: dataprotection@ro.nestle.com sau prin poștă la adresa mai sus menționată.

Vom confirma și vom investiga orice plângere legată de modalitatea în care gestionăm datele cu caracter personal (inclusiv orice plângere privind încălcarea de către noi a drepturilor care vă revin în baza legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor).

Operatorii de date

Responsabilă/Responsabile pentru

NESTLE ROMÂNIA S.R.L.
Sediu social: Strada George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, București
Cod poștal: 020339
Registrul Comerțului: J40/10813/2010
Cod unic de înregistrare (CUI): 8184502
Cod de înregistrare fiscală (CIF): RO8184502
Capital social: 132.906.800 RON
Telefon: +40 21 204 4000
Fax: +40 21 204 4030
E-mail: dataprotection@ro.nestle.com
contact@ro.nestle.com

Toate activitățile din România